GENEL KURUL - 2014

İzmir Beşiktaşlılar Derneği Olağan Genel Kurulu 01.02.2014 Cumartesi Günü Yapıldı.
 
İZMİR BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

( 01Şubat 2014 )

 25 Ocak 2014 tarihinde yapılması gereken İZMİR Beşiktaşlılar Derneğinin olağan genel kurul toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için  01 Şubat 2014 günü saat 10:00 da Swiss Otel Efes Kongre Merkezi Grand Efes 2 salonunda 92 üyenin katılımı ile başladı.

         Genel Kurul üye listesi ve sayım neticesinde yeterli çoğunluk olduğu tespit edildi. Açılış konuşması Sn. Alp Oray tarafından yapıldı. Yapılan teklif üzerine Genel Kurul Toplantısı Divan Başkanlığına Ruhi Uslu, Başkan Yardımcılığına Nurgül Uçar ve kâtipliklere Talat Tok ile Sevda İzmit oy birliği ile seçildiler.

         Divan Başkanının teşekkür konuşmasından sonra Divan Başkanı Atatürkve silah arkadaşları, şehitlerimiz ile ebediyete intikal etmiş Beşiktaş ve spora gönül verenlerin aziz ruhları önünde Genel Kurulu saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşu sonrası toplantı gündemi Divan Başkanı tarafından okundu.

         GÜNDEM

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Divan heyeti seçimi,
 3. Saygı duruşu,
 4. Toplantı gündeminin okunması ve kabulü, toplantı tutanağının imzalanması hakkında divana yetki verilmesi,
 5. Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetleme kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi,
 6. Başkan, yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
 7. 2013- 2014, 2014 – 2015 ve 2015 – 2016 bütçelerinin kabulü,
 8. Dernek tüzüğünde yapılması önerilen değişiklik tekliflerinin okunması ve kabulü,
 9. Başkan, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve onur kurulu üyelerinin seçimi,
 10. Dilek ve temenniler,
 11. Kapanış.

ve gündeme eklenmek istenen konular olup olmadığı soruldu.

Toplantı tutanağının divan heyetince imzalanması için yetki verilmesi hususunda oylama yapıldı ve oybirliği ile imza yetkisi verilmesi kabul edildi.

         Denetleme Kurulu raporu; Sn. Erdal Avar tarafından okundu. Raporlar tartışmaya açıldı, söz almak isteyen olmayınca gündemin diğer maddesine geçildi.

         Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ayrı ayrı oylanarak ibra edildi.

Başkan Sn. Serhat Kutlu tarafından Genel Kurul üyelerine teşekkür konuşması yapıldı.

2013 – 2014, 2014 – 2015, 2015 – 2016 Taslak Bütçeleri Yönetim Kurulu üyesi Sn Kemal Karayel tarafından okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.

         Yönetim Kuruluna harcama kalemleri arasında değişiklik yapabilmesi için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

         Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yeni İzmir Beşiktaşlılar Derneği Başkan adayı Sn. Serhat Kutlu tarafından yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin takdimi yapıldı kapalı oylama ve açık sayım neticesinde ;

YÖNETİM  KURULU

Başkan

Serhat Kutlu

 

ASİL ÜYELER                                        YEDEK ÜYELER

Alp Oray                                                   Ö. Faruk Akınbingöl

Özer Öztürk                                             Celalettin Boratav        

Gürol Erdoğan                                          Zafer Menteşeoğlu

Özlem Tezişçi                                            Kemal Erdamar

Serhat Köksal                                           Serkan Yıldız

İnan Esen                                                 Ozan Argun                           

M.Erman Turan                                          Eray Kayalar

Altuğ Tanrıöğen

Aslı Çiftçikara

D. Barış Çelik

Efe Girişken

Hamdi Küçük

İlker Avcı

Levent İşler

Pembe Ünlüova

Serkan Onukar

 

DENETLEME KURULU

ASİL ÜYELER                                                 YEDEK ÜYELER

Erdal Avar                                                          Ali Rıza Çandarlı

Hakkı Çelik                                                         İsmet Uzkan

A.Selçuk Sert                                                      Doğan İşleyen

ONUR KURULU

 

ASİL ÜYELER                                                

 Alp Karmona

Attila Sayıner

Ejder Karayılanoğlu

Erhan Tülü

Hakan Tartan

Hakkı Ülkü

Kadir Ferahlı

Kemal Karayel

Mehmet Güntürkün

Mehmet Güven

Mustafa Fidan

Mustafa Moroğlu

Necat Hürtürk

Nurgül Uçar

Refik Vural

Serdar Bilgi

Talat Tok

                                    

Yukarıda isimleri yazılı üyeler oy birliği ile İzmir Beşiktaşlılar derneğinin
2014 – 2017 yılları arasındaki Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Onur Kurulu üyeliklerine seçildiler

         Genel Kurul üyelerine Divan Başkanı tarafından dilek ve temenniler soruldu. Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sn. Serhat Kutlu teşekkür konuşması yapmak üzere söz istedi ve Genel Kurul üyelerine teşekkür konuşması yaptı. Tüzüğümüzdeki Gelir – Gider Usulleri (md.25), Derneğin Gelir Kaynakları (md.24), onur kurulu(md.21), Yönetim Kurulu ( md.18) Toplantının yapılış usulü(md.17), Toplantı yeter sayısı (md.16), Genel Kurul (md.11), Derneğin Organları (md.10)değişikliği için eski ve yeni maddelerin açıklamasını yaptı. Geçici madde olarak (md.35) Aidatlarını ödememesi nedeni ile Dernek Genel Kurul Üyelikleri düşen üyeler için bir kereye mahsus olmak üzere 30 Haziran 2014 günü mesai bitimine kadar geçmiş aidat borçlarının ödenmesi halinde eski hakları saklı kalmak kaydı ile üyeliklerinin devam edeceği gazetede ilan vermek sureti ile duyurulacağını açıkladı. Tüzük değişiklikleri oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca oldukça genç ve dinamik bir ekiple yola çıktıklarını belirten Başkanımız  “Aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Levent İşler ve Konak Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Akınbingöl’ün de bulunduğu 17 asil ve 7 yedek üyeden oluşan yönetim kurulumuzun yaş ortalaması 34. Bu kadar genç ve hizmet aşkıyla dolu bir ekiple yola çıkarak derneğimizi Türkiye’nin örnek derneklerinden biri yapmak için çalışacağız. Yeni dönemde en büyük hedefimiz faaliyetlerimizi, mülkü Beşiktaş kulübüne bağışlanmak üzere derneğimize ait bir yerde sürdürmek. Bu doğrultuda tüm üyelerimiz ve Beşiktaşlıların desteğini bekliyoruz” dedi. Genel Kurul üyeleri tarafından; sosyal faaliyetlerin arttırılarak Beşiktaşlılar arasındaki kaynaşmanın sağlanması, gençlere Beşiktaş sevgisinin aşılanması, İzmir’de bulunan Beşiktaşlıların  BJK Genel Kurul üyeliğine  teşvik edilmesi, dernek üye miktarının arttırılması, bilhassa bayan üyelere ağırlık verilmesi hakkında dilek ve temennide bulundular.

Dernek kurucu başkanı ve Onur Kurulu Üyesi Sn. Ruhi Uslu bir konuşma yaparak derneğe mülk kazandırma projesi çerçevesinde 10 bin TL. lik destek yapacağını belirterek ilk tuğlayı koymuş oldu. Ayrıca iyi dilek ve temennilerini bildirdi.  Eski Yönetim Kurulu üyemiz Alev Parıldar ise her ayın belli bir gününde etkinlik yapılarak dernek üyelerinin kaynaşmasının daha iyi sağlanacağını belirtti.

         Divan Başkanının “başka diyeceği olan var mı?” sorusundan sonra herhangi bir talep olmadığından Genel Kurul toplantısı saat 13:30 da sona erdi.

         İşbu Toplantı Tutanağı Divan başkanı ve Divan Kâtipleri tarafından her sayfası (dört sayfa) imzalanarak seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kutlu’ya teslim edilmiştir.

 

DİVAN BAŞKANI                DİVAN BAŞKAN YARDIMCISI     

Ruhi Uslu                               Nurgül Uçar                                          

 

KATİP ÜYE                          KATİP ÜYE               

Talat Tok                                Sevda İzmit                                     

        
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam21
Toplam Ziyaret142357BJK ÜRÜNLERİ